Enter your details to login or Register for free!

Saatyaki S/o Seshendra Sharma

Member Since: 13 Jun 2014

Location: Hyderabad India

Age: 56

55 Years
M.A ( Political Science) J.N.U New Delhi : India


Publisher & Coordinator

Living: Hyderabad: Telangana State: India

saatyaki@gmail , +91 7702964402 , +91 9441070985

seshendrasharma.weebly
------

“Kaasyashcha parameswasaha sikhandeecha mahaarathaha

Drishtadyumno viraatascha Saatyakischaaparaajithaha”

-Bhagavat Gita-Chapter-1/17 sloka